İlk duyuru 2.12.2016
Bildiri gönderimi için son tarih 24.03.2017
Değerlendirme sonuçlarının ilanı 31.03.2017
Erken kayıt için son gün 07.04.2017
Kongre tarihi 25-26.05.2017

 

“Bildiri özetleri elektronik ortamda E-Book olarak yayınlanacaktır.”

KAYIT FORMU’nu Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız..