Prof.Dr.Barbaros Özer (Başkan)
Ankara Üniversitesi
Prof.Dr.Ayşe Gürsoy (Sekreter)
Ankara Üniversitesi
Dr.Oktay Yerlikaya (Üye)
Ege Üniversitesi
Elif Yücel (Üye)
SETBİR
Ferda Gerger Yıldırım (Üye)
ET ve Süt Kurumu
Araş.Gör.Ceren Akal (Üye)
Ankara Üniversitesi
Araş.Gör.Nazlı Türkmen (Üye)
Ankara Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Tuğba Kök-Taş(Üye)
Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr.Elif Özer (Üye )
Ege Üniversitesi
Dr.Şebnem Öztürkoğlu Budak (Üye)
Ankara Üniversitesi
Araş.Gör. Elif Ayşe Anlı (Üye)
Ankara Üniversitesi