Bildiri gönderimi 24.03.2017 tarihine kadar uzatılmıştır .

Süt sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal faaliyetlerin önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Son yıllarda, süt teknolojisi ve biliminde yaşanan gelişmeler sonucunda hem yeni ürünler tüketicilerin beğenisine sunulmuş hem de süt ve süt ürünlerinin sağlık etkileri konusunda yeni yaklaşımların tartışmaya açılmasına neden olmuştur. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi süt bilimi ve teknolojisindeki son gelişmelerin ve ülkemiz süt sektörünün küresel rekabette ve tarımsal sürdürülebilirlikte başarılı olabilmek için izlemesi gereken stratejilerin tartışılacağı bir platform olarak planlanmaktadır. Kongrenin ana düzenleyicileri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Süt, Et ve Gıda Üreticileri ve Sanayicileri Birliği (SETBİR)’dir.

Ana Konular

Kongrenin öncelikli konuları aşağıda sunulmaktadır:

Süt işleme teknolojisi,
Süt bilimi,
Süt mikrobiyolojisi
Fonksiyonel süt ürünleri
Yenilikçi süt ürünleri
Süt ve sağlık ilişkisi
Sütçülük ve kırsal kalkınma
Küresel rekabette Türkiye süt endüstrisi
Süt sektöründe kamusal destek politikaları
Geleneksel süt ürünleri
Süt endüstrisinde AR-GE yatırımları
Bu konular dışında da sözlü ya da poster bildiriler kabul edilebilecektir.


Özet gönderim adresi:
Prof.Dr.Ayşe Gürsoy
gursoy@agri.ankara.edu.tr

"Bildiri özetleri elektronik ortamda E-Book olarak yayınlanacaktır."

KAYIT FORMU'nu Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız..